Лежат где-то записи? Бред Двач - лежат, двач, бред, записи, мамки, тво

ibaka.ru
жалоба / abuse: admin@ibaka.ru
Источник / Source: https://2ch.hk/b/res/180033625.html
  Статус треда: В АРХИВЕ  

лежат, двач, бред, записи, мамки, твоей, проверяй


#180033625

this is the image
7720.png 544✘348,36Кб

Лежат где-то записи?


#180033743

Лежат У мамки твоей. Проверяй.