А вы любите сов? с: Бред Двач - сов, двач, бред, любите, пака, откажус

ibaka.ru
жалоба / abuse: admin@ibaka.ru
Источник / Source: https://2ch.hk/b/res/196824057.html
  Статус треда: В АРХИВЕ  

сов, двач, бред, любите, пака, откажусь, бамп


#196824057

file.jpg 694✘720,162Кб

А вы любите сов? с:#196826948

file.jpg 600✘400,27Кб

>>196824057
Нет, но от пака сов не откажусь.


#196829569

Бамп