ibaka.ru
жалоба / abuse: admin@ibaka.ru
Источник / Source: https://2ch.hk/b/res/189565876.html
#189565876

1150.jpg 1500✘1002,192Кб

Правильно ли записал польский кириллицей?

Мувиўащь, жэ бэндзеш цаўовачь
Я хцяўэм одлецечь далеко
До суфиту укўадам тэн пенёндз
Зобач на цо онэ вшыстке лецон
Тэ стувы, тэ две, тэ пенчь
Ещьли че дэнэрвуе, мув ктуры
Ктурэ мам выбрачь, зэ вспульных зденчь
Будова звёнзку з тэктуры

Mówiłaś, że będziesz całować
Ja chciałem odlecieć daleko
Do sufitu układam ten pieniądz
Zobacz na co one wszystkie lecą
Te stówy, te dwie, te pięć
Jeśli cie denerwuje, mów który
Które mam wybrać, ze wspólnych zdjęć
Budowa związku z tektury


#189566207

Бамп