Пустите в /fet/ Бред Двач - двач, бред, пустите

ibaka.ru
жалоба / abuse: admin@ibaka.ru
Источник / Source: https://2ch.hk/b/res/196856077.html
  Статус треда: В АРХИВЕ  

двач, бред, пустите


#196856077

file.jpg 1200✘1536,2081Кб

Пустите в /fet/#196856573

>>196856077
gg