ibaka.ru
жалоба / abuse: admin@ibaka.ru
Источник / Source: https://lolifox.org/b/res/197366.html
#197366

3e5&.png 43Кб,481✘406

Я заболел.


#197370

3e5&.jpg 96Кб,1200✘1135

>>197366
Не болей, няша! :3


#197373

>>197366
Да и хуй с тобой.


#197375

>>197366
Спидораком?


#197389

>>197370
Спасибо!
>>197373
>>197375
Грубо (


#197434

400s.jpg 74Кб,214✘175

>>197366
Прими лекарство от чумного доктора : сгори в аду